PARADOX

nhà cung cấp thiết bị báo động hàng đầu thế giới. Với truyền thống gần 100 năm trên thương trường. Paradox luôn là sự lựa chọn để bảo đảm an toàn cho gia đình bạn.

SP65 + BOX M-40 + K636 – komplet giá chỉ 9 990,-


PARAD1
PARAD2
PARAD3
PARAD4

Bộ alarm không dây rẻ nhất của Paradox giá chỉ 5 990,-


Bộ alarm không dây rẻ nhất báo vào tối đa 6 số ĐT nhắn tin tối đa 3 số ĐT Guard HG-209-CZ giá chỉ 4 990,-